Yayasan Masjid Meranti

Sambutan
Kepala Yayasan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, website yayasan Masjid Meranti sudah dapat dilaunching. Semoga dengan adanya website ini menambah keberkahan dan kemudahan sekolah untuk mempublikasikan aktifitas & kegiatan sekolah. Terima kasih semoga Allah SWT menyertai doa kita semua. Amiin 

Suryadi, SHI, S.Pd
Ketua Pengurus Yayasan Masjid Meranti

Program Pendidikan

Taman Kanak -
Kanak (TK)
Islam Meranti

Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Meranti adalah salah satu program pendidikan Yayasan Masjid Meranti, Menggunakan kurikulum yang sesuai dengan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, Saat ini telah terakreditasi TKIM A

PPDB Sedang Dibuka

Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Meranti

Sekolah Dasar (SD) Islam Meranti adalah salah satu program pendidikan Yayasan Masjid Meranti, Menggunakan kurikulum yang sesuai dengan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, Saat ini telah terakreditasi A+


PPDB Sedang Dibuka

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Meranti

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu program pendidikan Yayasan Masjid Meranti, Menggunakan kurikulum yang sesuai dengan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia, Saat ini telah terakreditasi B+

PPDB Sedang Dibuka

Hubungi Kami

Jika anda memiliki Saran, Masukan dan pertanyaan, Hubungi Kami Melalui Form Berikut ini, Kami akan menghubungi anda saat jam kerja